Sayfayı Paylaş!

09 Haziran 2023

SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Bugünün rekabetçi iş ortamında, şirket yöneticileri için karar vermek oldukça zor bir iştir. Yöneticilerden yönettikleri şirket adına en doğru kararı vermeleri beklenir. SWOT analizi, her türlü stratejik kararda yardımcı olabilecek bir araçtır. SWOT analizi nedir veya nasıl yapılır gibi soruların yanıtlarını siz de merak ediyorsanız, detaylara göz atabilirsiniz.

SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?
 

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi açılımı, güçlü yönler anlamına gelen “Strengths”, zayıf yönler olan “Weaknesses”, Fırsatlar olan “Opportunities” ve Tehditler olarak tanımlaman “Threats” kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

SWOT analizi, işletmelerin içsel ve dışsal faktörlerini değerlendirerek gelecekteki performanslarını tahmin etmelerine yardımcı olur. SWOT analizi yapmak için, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini dikkate alarak bir matris oluşturulur. Güçlü yönler ve fırsatlar matrisin üst yarısında yer alırken, zayıf yönler ve tehditler matrisin alt yarısında yer alır.

SWOT Analizi Ne İşe Yarar?

SWOT analizi yaparak, işletmenin içsel ve dışsal faktörlerini değerlendirerek gelecekteki performansı kolaylıkla tahmin edilebilir. Bu analiz, şirket yöneticilerine bir dizi fayda sağlar. Örneğin, SWOT analizi yapan bir yönetici şunları elde eder:

 • Şirketin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilirsiniz. Bu şekilde şirketin başarısını artırmak için kullanabileceğiniz alanları tespit edebilirsiniz.
 • Şirketin fırsatlarını ve tehditlerini belirleyebilirsiniz. Böylece şirketin gelecekteki risklerini tahmin edebilir ve avantajları kullanma konusunda daha rahat karar alabilirsiniz.
 • SWOT analizi, kuruluşun stratejik planlama aşamasında temel sağlayarak, hedefe ulaşma konusunda doğru stratejilerin belirlenmesine yardımcı olur.
 • SWOT analizi yaparak, şirketin kaynaklarını daha doğru kullanabilirsiniz. Böylece müşteri memnuniyetinin ve kârlılığınının artmasını sağlayabilirsiniz.
 

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analiz aşamaları ile her alanda güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılır. Bu analiz, bir ekip tarafından yapılabilir ve ekibin lideri tarafından yönetilir. SWOT analizi yaparken şu adımlar takip edilebilir:

 • SWOT analizinde, ekip öncelikle organizasyonun güçlü yönlerini belirler. Güçlü yönler, organizasyonun başarısına katkıda bulunan, farklılık ve değer yaratan unsurları içerir. Örneğin, organizasyonun yenilikçi ürünleri veya mükemmel müşteri hizmetleri gibi güçlü yönleri olabilir. Sonra ekip, organizasyonun zayıf yönlerini belirler. SWOT analizi zayıf yönler kısmında organizasyonun performansını olumsuz etkileyen, rekabetçi dezavantajlar veya geliştirilmesi gereken alanları tespit edebilirsiniz.
 • SWOT analizi fırsatlar konusunda da etkilidir. İlgili ekip SWOT analizi için organizasyonun fırsatlarını da belirlemelidir. Organizasyonun hedef pazarlarındaki yeni fırsatlar, yükselen trendler veya teknolojik gelişmeler gibi avantajlı durumları içerir. Bunun dışında “melek yatırımcı nedir?” gibi soruların yanıtını bilmek ve pazardaki yeri genişletmek için yatırımcıların dikkatini çekebilecek hamlelerde bulunmak da değerlendirilebilecek fırsatlar arasındadır.
 • Son olarak ekip organizasyonun tehditlerini belirler. SWOT analizi tehditler aşamasında organizasyonun hedef pazarında rekabet, değişen tüketici tercihleri veya ekonomik koşullar gibi dış faktörlerden kaynaklanabilecek potansiyel sorunları içerir. Örneğin, organizasyonun tedarik zinciri kesintileri veya hükümet düzenlemeleri gibi tehditleri olabilir.
 • SWOT analizinin sonucunda elde edilen veriler, organizasyonun stratejik planlamasına rehberlik etmek için kullanılabilir. Güçlü yönler ve fırsatlar, organizasyonun avantajlı durumlarını korumak veya geliştirmek için kullanılabilirken, zayıf yönler ve tehditler, organizasyonun stratejik planlamasında dikkate alınarak giderilmeye çalışılabilir.

SWOT Analizi Örnekleri

İşletmeler, bireyler, ülkeler ve hatta projeler SWOT analizi aşamaları uygulayarak kendileri hakkında önemli veriler elde edebilirler. Bazı SWOT analizi hazırlama ve sonuçlandırma örnekleri şu şekilde olabilir:

İşletme SWOT Analizi

 • Güçlü Yönler: İyi bir müşteri hizmeti, yenilikçi ürünler, güçlü marka bilinirliği, yüksek kaliteli ürünler.
 • Zayıf Yönler: Yüksek üretim maliyetleri, düşük kar marjları, zayıf finansal yönetim, az sayıda satış noktası.
 • Fırsatlar: Yeni pazarlara açılma, online satış, yenilikçi ürünlerle büyüme, ihracat yapma.
 • Tehditler: Rekabetin artması, düzenlemelerin değişmesi, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, siyasi istikrarsızlık.

Kişisel SWOT Analizi:

 • Güçlü Yönler: İyi iletişim becerileri, liderlik yetenekleri, yaratıcılık, sabır.
 • Zayıf Yönler: Prokrastinasyon eğilimi, zaman yönetimi zorlukları, öz güven eksikliği, kolayca stres altında kalmak.
 • Fırsatlar: Yeni iş imkanları, eğitim fırsatları, girişimcilik fırsatları, networking imkanları.
 • Tehditler: İşsizlik oranı, ekonomik kriz, teknolojik değişimler, güncel olayların etkisi.

Ülke Bazında SWOT Analizi:

 • Güçlü Yönler: İyi eğitim seviyesi, gelişmiş altyapı, güçlü ticari ilişkiler, turizm potansiyeli.
 • Zayıf Yönler: Yetersiz enerji kaynakları ve sağlık hizmetleri, yüksek işsizlik oranı, düşük işletme kalitesi.
 • Fırsatlar: Yeni pazarlar, yabancı yatırımlar, ihracat artışı, turizm gelirleri.
 • Tehditler: Ekonomik krizler, siyasi istikrarsızlık, doğal afetler, sınır güvenliği sorunları.

SWOT Analizi Ne Zaman Yapılır?

SWOT analizi, genellikle bir işletmenin stratejik planlama sürecinde tercih edilir. İşletme, yeni bir projeye başlamayı, yeni bir ürün veya hizmet sunmayı planladığı zaman, pazarlama stratejilerini güncellemeyi düşündüğü zaman veya rakipleriyle karşılaştırmak istediği zaman SWOT analizi unsurları konusunda inceleme yapabilir.

SWOT analizi maddeleri, işletmenin mevcut durumunu anlamak ve bir sonraki dönemde fırsatları ve tehditleri öngörebilmek için de yapılabilir. İşletme, rekabet avantajlarını sürdürmek veya güçlendirmek, zayıf yönlerini gidermek, fırsatları değerlendirmek ve tehditlere karşı önlem almak için SWOT analizi yapabilir.

Ayrıca, işletmenin hedeflerini ve stratejilerini yeniden belirlemesi gerektiği durumlarda, SWOT analizi yaparak işletmenin iç ve dış faktörlerini yeniden değerlendirmek mümkündür. SWOT analizi, işletmenin karar alma sürecine yardımcı olmak için herhangi bir zamanda yapılabilir.

Sizler de girişiminizi en iyi şekilde planlamak ve değerlendirmek için SWOT analizinizi yaptıktan sonra KOSGEB genç girişimci desteği gibi çeşitli yardımlara başvurabilir, hedeflerinize ulaşmak için fırsatları değerlendirebilirsiniz.

Sayfayı Paylaş!


En son eklenenler