14 Haziran 2024

Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurmadan Önce Bilmeniz Gerekenler


İş fikrini hayata geçirmek isteyen kişilerin yasal olarak faaliyet gösterebilmesi için şirket kurma zorunluluğu vardır. Siz de iş fikriniz için somut adımlar atmak istiyor fakat nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız gelin, şirket türlerine ve şirketinizi nasıl kuracağınıza bir göz atın.

Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Şirket Nedir, Türleri Nelerdir?

Mal ya da hizmet sağlama amacıyla yasal olarak oluşturulan kişiler birliğine şirket adı verilir. Şirketler bir veya birden fazla kişiyle kurulabilen teknik ya da organizasyonel ekonomik birimler olarak öne çıkarlar. Hukuki olarak "tüzel kişi" statüsünde yer alan şirketler kanun önünde pek çok hak ve sorumluluklara sahiptir. Hizmet, mal, ticaret ya da üretim gibi ihtiyaçların faaliyetlerini belli bir sermaye ile sürdüren şirketler kendi içerisinde farklı türlere ayrılır. Şirketler sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri olmak üzere iki ayrı kola ayrılır. Özelliklerine göre birçok farklı türde şirket olsa da başlıca şirket çeşitleri şunlardır:

 • Anonim Şirket

En az bir ya da tüzel kişi bulunan sermaye şirket türlerinden biridir ve en çok tercih edilen şirket türüdür. Birden fazla tüzel kişi bulunabilir.

 • Limited Şirket

Ticari olarak en çok tercih edilen şirket türüdür. Sermaye şirketlerinden biridir. Bir kişi, grup ya da tüzel kişi tarafından kurulabilir. Limited şirketlerde ortaklardan birinin payının bir diğerine devredilebilmesi için tüm ortaklardan izin alması gerekir.

 • Kollektif Şirket

Şahıs şirketleri arasında yer alan kollektif şirket, ticaret yapmak amacıyla iki ya da daha fazla kişiyle kurulur. Ortak sayısında bir sınırlama bulunmaz. Ortakların tamamı şirket konusunda söz sahibi olsa da ortakların hakları paylarına göre değişkendir.

 • Komandit Şirket

Genel olarak şahıs şirketleri kategorisinde yer alan komandit şirket türü Türkiye'de pek fazla görülmeyen türlerden biridir. En az iki kişiyle kurulur.

 • Kooperatif Şirket

Sermaye şirketi olarak tanımlanan kooperatif şirketleri gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Toplumsal dayanışma, eşitlik ve yardımlaşma gibi değerlere vurgu yapan bir şirket türü olan kooperatifler ekonomik, kültürel veya sosyal ihtiyaçları karşılamak amacıyla kurulur.

Şirket Kuruluşunda Gerekli Olan Evrak Çeşitleri

Girişimciler ya da bir iş fikrine sahip olanların şirket kurmak için bazı resmi belgelere ihtiyacı vardır. Şirket kurmak için gerekenler ise şu şekildedir:

 • Kurucu ve ortaklara ait T.C. kimlik kartları
 • Esas sözleşme veya kuruluş sözleşmesi
 • Şirket sahibine ve ortaklara ait yerleşim yeri (ikametgah) belgesi
 • Vergi dairesi başvuru formu
 • Vergi levhası başvuru belgesi
 • Vergi mükellefiyetini ve vergi kimlik numarasını gösterir belge
 • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı
 • Faaliyette bulunulacak işin alanına bağlı olarak edinilmesi gereken izin ve lisans belgeleri
 • Şirkete ait banka hesabı
 • Ticari sicil kaydı belgesi
 • Şirkette yetkisi bulunacak ortaklara ait noter onaylı imza sirküleri
 • Şirkete ait sermaye ve bu sermayenin nasıl karşılanacağını belirten sermaye beyanı belgesi
 • Şirket bünyesinde yer alacak çalışanlar için SGK belgeleri
 • Belgelerin geçerliliğini ve gerçekliğini gösteren noter onayı

Sizler de şirket veya bir e-ticaret sitesi kurma aşamasında iseniz siteniz için Garanti BBVA tarafından sağlanan E-ticaret Entegrasyonları desteğinden yararlanabilir, ihtiyacınıza yönelik çözümler sunan bir altyapıya sahip olabilirsiniz.

refund-ai refund-ai

 

Şirket Nasıl Kurulur?

Her şirket türünün kuruluş aşamaları değişkenlik gösterse de temelde aynı adımlar uygulanır. Şirket kurmak maliyeti ise bazı şartlara göre değişebilir. Peki şirket kurma aşamaları nelerdir? İşte şirket kurma adımları:

1. Şirket Türünü Belirleme

Nasıl şirket kurulur sorusuna cevap niteliği taşıyan en önemli ve ilk madde şirket türünü belirlemektir. Şirket türü belirlerken yapılacak işin planı, eldeki sermaye oranı ya da vergi avantajları gibi unsurlar göz önünde tutulmalıdır. Oldukça önemli bir süreç olduğu için mali müşavirlerden ya da profesyonel danışmanlardan yardım talep edilmesi önerilir.

2. Şirket Esas Sözleşmesi

Şirket türünün belirlenmesinin akabinde şirket türünün gerektirdiği tek kişi ya da ortaklarca Şirket Esas Sözleşmesi adı verilen belgenin hazırlanması ve imzalanması gerekir. Söz konusu belge şirkete resmiyet kazanmasını sağlayan bir ifadedir.

3. Şirket Esas Sözleşmesinin MERSİS'te Onaylanması

Ticari faaliyetlerin güvenli, şeffaf ve düzenli olabilmesini sağlayan MERSİS önemli bir sistemdir. Bu bakımdan şirketin kuruluş aşamasında yer alan esas sözleşmenin MERSİS tarafından onaylanması gerekir.

4. MERSİS'ten Potansiyel Vergi Numarası Almak

Şirket ana yani esas sözleşmesinin sunulmasından sonra MERSİS tarafından vergi numarası alınır. Böylece şirket resmi olarak vergiye tabi tutulmuş olur.

5. Ticaret Odası Tarafından Tescil Almak

Şirketin yasal olarak tanınması ve ticaret siciline kaydedilmesi için Ticaret Odası tarafından tescil edilmesi gerekir. Tescil süresi ise şirketin türüne bulunduğu konuma ve benzeri unsurlara göre değişkenlik gösterebilir.

6. Noter Tasdikli İmza Sirküleri Almak

Şirkette söz sahibi olacak ve şirket adına kararlar alacak kişilerin imzalarının resmiyet kazanması için noter tarafından tasdik edilmesi gerekir. Böylece şirkette yetki kazanan kişinin şirket adına tüm imzaları resmi bir değer kazanır.

7. Şirket Yasal Defterlerinin Tasdik Edilmesi

Genel kurul defteri, yönetim kurulu defteri, hissedarlar defteri, karar defteri, kâr dağıtım defteri gibi şirket kayıtlarının noterlikler tarafından tasdik edilerek resmiyet kazandırılması zorunludur. Söz konusu defterler şirketin türüne göre değişkenlik gösterebilir.

8. Şirket Kurma Bildirim Formunu İletmek

Şirketin vergi dairesine kaydedilmesi için şirket kurma bildirim formu doldurulup şirketi bulunduğu konumda yer alan vergi dairesine iletilmesi gerekir.

9. Sanayi Odası için Kayıt Olmak

Söz konusu madde sanayi kuruluşları için gerekli bir eylemdir. Genel olarak sanayi şirketlerini ilgilendiren sanayi odaları işletmelere pek çok imkan sağlaması ile öne çıkar.

10. Belediye Tarafından İşyeri Ruhsatına Sahip Olmak

Şirketlerin yasal olarak faaliyetlerde bulunabilmesi için belediyeden işyeri ruhsatı alması zorunludur. İş yeri ruhsatı şirketin yer alacağı belediyeden alınması gerekir.

Bir girişimci olarak kendi e-ticaret şirketinizi kurduğunuzda, ödeme alabilmek için POS cihazlarına ihtiyaç duyarsınız. İşletmenize dair her türlü online ödemenin hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapılabilmesi içinse Garanti BBVA Sanal POS çözümlerini tercih edebilir, avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Sayfayı Paylaş!

Sayfayı Paylaş!


En son eklenenler