Slip Açıklamaları

Slip Açıklamaları

Kredi ve banka kartıyla POS'unuzda yaptığınız işlemler sonucunda üzerinde "Yukarıdaki yazılı tutar karşılığında mal veya hizmet aldım" ibaresi bulunan satış belgeleri (slip) düzenlenmektedir.

Kartla yaptığınız işlemlerde POS'tan iki adet slip çıkmaktadır.*

Bunlardan biri kart sahibine verilmeli, diğeri ise işyerinizde saklanmalıdır. Çipli kartlarla şifre girişi sonucunda gerçekleşen işlemlerde satış belgesinde imza alanı çıkmamaktadır. Şifre girişi yapılmayan işlemlerin sonunda, slibin işyerinde kalan nüshasına müşteri imzası alınır. İşyeri sliplerinin imzalı veya şifre girişiyle yapılmış olması fark etmeksizin, Vergi Usul Kanunu'na göre 5 yıl ve Türk Ticaret Kanunu'na göre 10 yıl boyunca saklanması ve talep edildiğinde gönderilmesi gerekmektedir.

Sliplerinizin serin ve karanlık bir ortamda saklanması, üzerindeki yazıların okunurluğunun sağlanması açısından önem taşımaktadır.

İşyeriniz, herhangi bir anlaşmazlık durumunda banka tarafından talep edildiği takdirde slipleri ibraz etmekle yükümlüdür.

*POS Sliplerinin altında, ilgili nüshanın kime ait olduğu açıklaması yer almaktadır.

Destek

Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi
arama butonuna basarak söyleyiniz.

Bunu mu demek istediniz?

Yeniden Konuş