Fiziki POS Sahteciliğinden Korunma Yöntemi | Garanti BBVA POS

Fiziki POS Sahteciliğinden Korunma Yöntemi | Garanti BBVA POS

Ana Sayfa Fiziki POS Sahteciliğinden Korunma Yöntemi | Garanti BBVA POS

Kartın fiziki olarak kullanılması yoluyla gerçekleştirilen harcamalara kart hamillerinin itirazı söz konusu olabilmekte ve işyerlerimizden işleme/işlemlere ait belgelerin sunulması talep edilebilmektedir. Bunun temel nedeni, kart hamillerinin "bana ait değil", "işlemi tanımıyorum", "işlemi hatırlamıyorum", "ürün/hizmet teslim almadım" vb. nedenlerle işlemlere itiraz etmeleridir.

Üye İşyerimiz Tarafından Dikkat Edilmesi ve Alınması Gereken Aksiyonlar

  • Şifresiz işlemlerde, slip nüshalarında (üye işyeri nüshası)  yer alan imza bandına mutlaka kart hamili imzasının alınması

  • Slip (üye işyeri nüshası), fatura ve ürün/hizmet teslim belgesi gibi söz konusu işleme ait tüm belgelerin işlem tarihinden itibaren 10(on) yıl süreyle muhafaza edilmesi ve Banka tarafından talebi halinde 7(yedi) iş günü içerisinde paylaşılması

  • Şifresiz işlemlerde, gerekli görülen durumlarda kimlik kontrolü yapılması

  • Kartın fiziksel güvenlik özelliklerinin kontrol edilmesi ( Chip(çip), Hologram, İmza Paneli, Güvenlik Kodu, Hemzemin Rakam, Son Kullanım Tarihi, vb)

  • Şifresiz işlemlerde, kartın ön yüzündeki kart numarası ile slip üzerinde yer alan kart numarasının kontrolünün yapılması

  • Şifresiz işlemlerde, kartın arkasında yer alan imza panelindeki imza ile slipte yer alan imzanın karşılaştırılması

  • Yukarıda değinilen hususlar bilgilendirme amaçlı olup belirtilen hususların yerine getirilmesi işyerinizin karşı karşıya kalabileceği geri ödeme risklerini asgari düzeye indirecektir.  •  
  •  

Örnek Slip Görselleri

Slip Güvenlik

Kartın Fiziksel Güvenlik Kontrolleri

Güvenlik Master Card Güvenlik Visa

Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi
arama butonuna basarak söyleyiniz.

Bunu mu demek istediniz?

Yeniden Konuş